Ατομικές συνεδρίες
 
Οι ατομικές συνεδρίες στηρίζονται στην αυθεντικότητα, την ειλικρίνεια, τον αυθορμητισμό αλλά και στην συνεργατική σχέση ψυχολόγου και πελάτη. Σε ένα σταθερό πλαίσιο ψυχολογικής στήριξης, εμπιστοσύνης και απόλυτης εχεμύθειας μας δίνεται η ευκαιρία να διερευνήσουμε και να αποσαφηνίσουμε σκέψεις, συναισθήματα και εμπειρίες. Είτε πρόκειται για κάποια ψυχική διαταραχή (όπως αγχώδεις διαταραχές, κατάθλιψη, διαταραχές προσωπικότητας, διαταραχές λήψης τροφής κ.ά.) είτε για θέματα όπως χαμηλή αυτοεκτίμηση ή η ανάγκη όλων μας για αυτογνωσία, η ατομική ψυχοθεραπεία μπορεί να μας βοηθήσει. Μέσω της επεξεργασίας δύσκολων συναισθημάτων και σκέψεων, αλλά και μέσω της διερεύνησης εναλλακτικών τρόπων συμπεριφοράς, ανακαλύπτουμε τον εαυτό μας και μαθαίνουμε να προχωράμε στηριζόμενοι στις δυνάμεις μας.

Ψυχοθεραπεία παιδιών

Ο ψυχολόγος, λαμβάνοντας υπόψιν το αναπτυξιακό στάδιο αλλά και το γνωστικό και συναισθηματικό επίπεδο του παιδιού, παρεμβαίνει με σκοπό την απόκτηση νέων, πιο εποικοδομητικών, προσαρμοστικών και λειτουργικών συμπεριφορών. Καθώς στις μικρότερες ηλικίες το παιδί κοινοποιεί τις σκέψεις και τα συναισθήματά του χρησιμοποιώντας πολύ λιγότερους λεκτικούς συνειρμούς, οι δραστηριότητες που προτείνονται θα πρέπει να είναι ενδιαφέρουσες, ρεαλιστικές και να μεταδίδουν το μήνυμα ότι με αυτές το παιδί μπορεί να βοηθηθεί και να αισθανθεί καλύτερα. Ο ψυχολόγος χρησιμοποιεί μεθόδους αξιολόγησης και τροποποίησης της συμπεριφοράς, αλλά και τη συζήτηση, το παιχνίδι, τη ζωγραφική, την αφήγηση διδακτικών ιστοριών και άλλες τεχνικές, λαμβάνοντας πάντα υπόψιν τη μοναδικότητα και τις ιδιαιτερότητες του κάθε παιδιού. Ο χώρος πρέπει να είναι ειδικά διαμορφωμένος ώστε να είναι ζεστός και φιλικός, ενώ ο ψυχολόγος οφείλει να αποπνέει εμπιστοσύνη και να αξιοποιεί τις δυνάμεις του παιδιού προκειμένου να καλλιεργήσει την αυτοεκτίμησή του, να ενθαρρύνει την συναισθηματική του ωρίμανση αλλά και την συμπεριφορική αλλαγή. Πριν την έναρξη της ψυχοθεραπείας, πρέπει να προηγείται μια συνάντηση μόνο με τον κηδεμόνα ούτως ώστε να συζητηθούν τα ζητήματα που απασχολούν το παιδί (π.χ. ανασφάλεια, υπερεξάρτηση, φόβοι, άγχος, απώλεια, προβλήματα ύπνου, δυσκολίες μάθησης, ΔΕΠ-Υ, δυσκολίες κοινωνικής/σχολικής προσαρμογής, κτλ) αλλά και ο κατάλληλος τρόπος ενημέρωσης και εμπλοκής του στην διαδικασία.

Ψυχοθεραπεία εφήβων

Ο ψυχολόγος οφείλει να αντιμετωπίσει τον έφηβο όπως και ένα ενήλικο άτομο: να σεβαστεί τις απόψεις του, να τον στηρίξει και να καλλιεργήσει ένα κλίμα αποδοχής, κατανόησης και εχεμύθειας προκειμένου να εξερευνήσουν μαζί δύσκολα συναισθήματα, σκέψεις και καταστάσεις. Ο ψυχολόγος δεν μετατρέπεται σε γονεϊκή φιγούρα και κρατά μια ουδέτερη και σταθερή στάση: δεν κατηγορεί, δεν τιμωρεί και παραμένει συναισθηματικά διαθέσιμος. Χτίζεται έτσι η απαραίτητη εμπιστοσύνη και ενθαρρύνεται η αυτοαποκάλυψη, αναφορικά με εξωγενείς δυσκολίες (προβλήματα στο σπίτι ή στο σχολείο, διαζύγιο γονέων, επαγγελματικός προσανατολισμός, κοινωνικές πιέσεις, αυτονόμηση κλπ) ή ενδογενή ζητήματα (υπερβολικό θυμό, ενοχές, άγχος, κατάθλιψη, διατροφικές διαταραχές, αναζήτηση ταυτότητας, εξάρτηση από video games, η σεξουαλικότητά του κλπ). Δημιουργείται δηλαδή ένα ασφαλές πλαίσιο όπου ο έφηβος μπορεί να εκτονωθεί συναισθηματικά, να επεξεργαστεί τα θέματα που τον απασχολούν και να τα βάλει σε μία τάξη. Πολύ συχνά, εξαιτίας των αναπτυξιακών απαιτήσεων και των κοινωνικών πιέσεων αυτής της ηλικίας, κάποιοι έφηβοι αναγκάζονται από τους κηδεμόνες τους να επισκεφθούν έναν ψυχολόγο. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλό είναι να προηγείται μια συνάντηση μόνο με τον κηδεμόνα, προκειμένου να αποφασισθεί ο κατάλληλος τρόπος ενημέρωσης και εμπλοκής του εφήβου. Και αυτό γιατί η θεραπευτική διαδικασία μπορεί να είναι αποδοτική μόνο αν υπάρχει πρόθεση και συγκατάθεση για συνεργασία.

Ομαδικές συνεδρίες

Οι ομαδικές συνεδρίες λειτουργούν σαν μικρόκοσμος της κοινωνικής μας ζωής. Στο ασφαλές πλαίσιο μιας ομάδας υπό την εποπτεία ψυχολόγου, αντιλαμβανόμαστε τη σπουδαιότητα των διαπροσωπικών σχέσεων, τη δυναμική της αλληλεπίδρασης με άλλους ανθρώπους, αναπτύσσουμε  την αυτοπαρατήρηση, εντοπίζουμε τα επαναλαμβανόμενα μοτίβα προβληματικών συμπεριφορών μας, ανακαλύπτουμε τον αντίκτυπο της συμπεριφοράς μας στους άλλους αλλά και ποια εικόνα σχηματίζουμε προς τα έξω. Κάθε μέλος της ομάδας μοιράζεται την δική του προσωπική ιστορία, εκφράζει τα συναισθήματά του ενώ παράλληλα δέχεται την στήριξη των υπολοίπων σε ένα ασφαλές, υποστηρικτικό και εχέμυθο περιβάλλον.

Συμβουλευτική ζεύγους

Στόχος στη συμβουλευτική ζεύγους είναι να κατανοήσουμε τους λόγους πίσω από τις συγκρούσεις στη σχέση μας, να γνωρίσουμε εκ νέου τον σύντροφό μας εξερευνώντας παράλληλα τον εαυτό μας, αλλά και να βρούμε νέους τρόπους έκφρασης και επικοινωνίας των αναγκών και των συναισθημάτων μας. Λαμβάνοντας υπόψιν τη μοναδικότητα και τις ιδιαιτερότητες του κάθε ζευγαριού, στις συνεδρίες εξετάζονται παράγοντες και συμπεριφορές που δημιουργούν εντάσεις, όπως για παράδειγμα οι επιπτώσεις του μακροχρόνιου δεσμού, η έλλειψη εμπιστοσύνης και ειλικρίνειας, η επίδραση μελών της οικογένειας στη σχέση μας, ηθικά ζητήματα κ.ά. Ο ψυχολόγος παρέχει την ασφάλεια που χρειάζεται το ζευγάρι για να εκφραστεί ελεύθερα, βάζοντας ως στόχο την θεραπεία της σχέσης και όχι τη θεραπεία ενός από τα δύο μέλη. Συγχρόνως, παραμένει αμερόληπτος και αντικειμενικός, καθώς εντέλει οι αποφάσεις ανήκουν στο ίδιο το ζευγάρι.

Συμβουλευτική γονέων

Στόχος της συμβουλευτικής γονέων είναι η υποστήριξη τους στον δύσκολο ρόλο τους και ειδικά όταν νιώθουν αβοήθητοι όσον αφορά την ανατροφή των παιδιών τους. Οι γονείς έχουν το χώρο και το χρόνο να συζητήσουν τους προβληματισμούς τους και να αναζητήσουν καινούριες παιδαγωγικές μεθόδους και πιο λειτουργικές λύσεις. Με την στήριξη του ψυχολόγου, οι γονείς μαθαίνουν να βάζουν όρια αλλά και να διαχειρίζονται τις δυσκολίες που εμφανίζονται σε κάθε αναπτυξιακό στάδιο των παιδιών. Με αυτό τον τρόπο προάγουν την αυτοεκτίμησή, την αυτονομία αλλά και την συναισθηματική ωρίμανση των παιδιών τους, μαθαίνοντας συγχρόνως να απολαμβάνουν και οι ίδιοι τον γονεϊκό τους ρόλο. Θέτοντας ως κύριο στόχο την ευημερία των παιδιών, οι γονείς μπορούν να επεξεργαστούν θέματα όπως το διαζύγιο, η απώλεια, κάποια παθολογία, δυσκολίες σχολικής/κοινωνικής προσαρμογής, μαθησιακές δυσκολίες κ.ά.

Οικογενειακή θεραπεία

Η οικογενειακή θεραπεία βασίζεται στην θεωρία ότι η οικογένεια αποτελεί ένα σύστημα που προσπαθεί να διατηρηθεί, ανεξάρτητα από το πόσο δυσλειτουργικό είναι. Έτσι, κατά κάποιο τρόπο «ασθενής» καθίσταται η οικογένεια και όχι ένα μεμονωμένο μέλος της. Στόχος της οικογενειακής θεραπείας είναι το σύστημα των σχέσεων που έχει επικρατήσει στο σπίτι, και κατ’ επέκταση: η αλλαγή των δυσπροσαρμοστικών κανονισμών που διέπουν τη λειτουργία μιας οικογένειας, η συνειδητοποίηση των δυναμικών αλλά και των διαφορών ανάμεσα στις γενεές, η εξισορρόπηση της αυτονόμησης και της συνεκτικότητας, η θετική αναδιατύπωση όλων των αρνητικά εκφραζόμενων συναισθημάτων και συμπεριφορών, η αναζήτηση λειτουργικών λύσεων, η βελτίωση της επικοινωνίας και η μείωση των συμπεριφορών ενοχοποίησης κάποιων μελών ή η αντιμετώπισή τους ως αποδιοπομπαίους τράγους. Αποτελεί πρόκληση να αντιληφθούμε τον δικό μας ρόλο και τη θέση μας σε αυτό το σύστημα, αλλά μόνο με την κατανόηση οδηγούμαστε στην υιοθέτηση εναλλακτικών στάσεων και συμπεριφορών, στην αναπλαισίωση των σχέσεών μας και σε ένα πιο λειτουργικό οικογενειακό περιβάλλον.

Συμβουλευτική Online

Η online Συμβουλευτική αποτελεί ένα σχετικά νέο τρόπο ψυχολογικής υποστήριξης που παρέχεται κυρίως μέσω Skype. Οι συνεδρίες γίνονται στο σπίτι μας και σε ασφαλείς για εμάς συνθήκες, απαλείφοντας έτσι το άγχος της συνάντησης με έναν ψυχολόγο. Εξοικονομούμε επίσης χρόνο και έξοδα μετακίνησης, ενώ για πολλούς αποτελεί ένα καλό εισαγωγικό βήμα προτού ξεκινήσουν παραδοσιακή ψυχοθεραπεία. Επιπλέον, ο οικείος και πιο άνετος για εμάς χώρος διεξαγωγής των συνεδριών, προσφέρει και το αίσθημα της κυριότητας στην θεραπευτική διαδικασία. Απουσιάζει ωστόσο η άμεση διαπροσωπική επαφή και το σταθερό πλαίσιο που παρέχει το γραφείο ενός ψυχολόγου.